Nasze osiągnięcia

8 kwietnia 2011 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyła się gala wręczenia wyróżnień oraz statuetek „Jurand 2010” na której zostaliśmy uhonorowani tą prestiżową nagrodą za osiągnięcia gospodarcze w 2010 roku.

Uroczystość ta odbywa się cyklicznie, wiosną każdego roku. Celem imprezy jest przede wszystkim promocja dorobku kulturowego i gospodarczego powiatu szczycieńskiego, aktywizowanie i integracja różnych środowisk, mieszkańców powiatu, wskazywanie wzorców społeczno-kulturowych i gospodarczych oraz nagradzanie działań na rzecz rozwoju i promocji powiatu.

 

 

Nagrody przyznawane są podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym działającym na terenie lub na rzecz powiatu szczycieńskiego w następujących dziedzinach:

  • gospodarka,
  • działalność społeczna,
  • kulturalna, nauka i sztuka,
  • turystyka,
  • sport i rekreacja.

SONY DSC SONY DSC

Statuetki i wyróżnienia „Jurandy” mają swoją historię… Po raz pierwszy nagrody wręczono w 1998r., z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Szczytno Andrzeja Kijewskiego oraz Prezesa Szczycieńskiego Towarzystwa Społecznego Mariusza Spychała. W 2001 r., po dwuletniej przerwie, powrócono do tej tradycji i obecnie są to już nagrody Powiatu Szczycieńskiego, przyznawane rokrocznie .

 

Na budowę i wyposażenie naszej firmy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w wysokości 1.313.345,04 zł.

dofinansowanie